Hör av dig.
Björn Holmberg är Socionom och legitimerad Psykoterapeut med familjeterapi som specialitet.
Han har också kompetens och lång erfarenhet som handledare i psykoterapi och socialt arbete, organisations- och ledarskapsutveckling.
KONTAKTA BJÖRN
Jag är socionom sedan 1973, legitimerad psykoterapeut med familjeterapi som inriktning sedan 1993 samt psykoterapihandledare/utbildare sedan 2001. I mitt arbetsliv som psykoterapeut och handledare har jag rört mig inom ramen för olika familjeterapiinstitut och konsultorganisationer som GSI AB (Göteborgs socialpsykologiska institut AB), FTK AB (Familjeterapeuterna Korsvägen AB), Björn Holmberg Psykosocial Utveckling AB och Dialogforum i Göteborg AB.

Min verksamhet bygger på systemisk grund vilken finns beskriven i de dokument som finns att ladda ner på denna sida.

Idag arbetar jag med psykoterapi; enskilt, med par och familjer. Jag har också lång erfarenhet av familjerekonstruktionsgrupper för blivande psykoterapeuter och andra intresserade. Det kan lättast beskrivas som individualterapi i grupp med familjekartan i centrum. Fram till idag har jag haft drygt 80 grupper. Jag har också skrivit en artikel om Familjerekonstruktion i tidskriften Fokus på familien nr 4/2019

Tillsammans med en kollega har jag fortfarande uppdragsutbildningar av GSI:s kurser i grundläggande Familjeterapi (FT1, FT2).

Jag anlitas också för att leda samforskning, en utvärderingsmetod där patienten/klientens röst kommer till tals och där de kvalitativa aspekterna av t ex behandling och psykoterapi framhävs. Den är ett utmärkt instrument för att säkra utveckling hos terapeuten/behandlare och den grupp hen tillhör och är helt i samklang med mitt arbete med Familjerekonstruktion, som har samma syfte.

Det händer också att jag efterfrågas som föreläsare i olika ämnen där Samforskning och Familjerekonstruktion är några av mina hjärtefrågor. 2016 blev jag utsedd till Årets Familjeterapeut av SFFT, Svenska föreningen för familjeterapi.

FILOSOFISK PLATTFORM
Följande grundläggande antaganden är ett koncentrat av hur Dialogforum i Göteborg uppfattar de systemteoretiska och systemiska idéer som finns presenterade i olika böcker och föreläsningar om ledarskap, socialt arbete och psykoterapi.
TIO KONKRETA RÅD
10 konkreta råd angående professionella samtal, sprungna ur de grundläggande antagandena i den Filosofiska Plattformen.
KÄNN DIG SJÄLV
Broschyr om handledning, mötet och vikten av självreflektion i det sociala behandlingsarbetet.
Kontakta mig genom att ringa 0708-202706 eller skicka e-post till bjorn@dialogforumigoteborg.se