Hör av dig.
Björn Holmberg är Socionom och legitimerad Psykoterapeut med familjeterapi som specialitet.
Han har också kompetens och lång erfarenhet som handledare i psykoterapi och socialt arbete, organisations- och ledarskapsutveckling.
KONTAKTA BJÖRN
Sedan drygt 10 år tillbaka har organisation och ledarskap varit i fokus för Björns konsultverksamhet. Idag samarbetar han med flera kollegor när det gäller uppdrag inom detta område.

Handledning och personal- och ledarskapsutveckling är också en del av Björns verksamhet liksom psykoterapi. För att utveckla sin professionalitet och för att kunna reflektera och få nya perspektiv på sig själv och sitt arbete har han också egen handledning.

Utöver detta har Björn familjerekonstruktionsgrupper för blivande psykoterapeuter med familjeterapi som specialitet.

Just nu är Björn involverad i flera projekt inom kommunal och statlig verksamhet som har anknytning till hans engagemang inom organisation och ledarskap.

FILOSOFISK PLATTFORM
Följande grundläggande antaganden är ett koncentrat av hur Dialogforum i Göteborg uppfattar de systemteoretiska och systemiska idéer som finns presenterade i olika böcker och föreläsningar om ledarskap, socialt arbete och psykoterapi.
TIO KONKRETA RÅD
10 konkreta råd angående professionella samtal, sprungna ur de grundläggande antagandena i den Filosofiska Plattformen.
KÄNN DIG SJÄLV
Broschyr om handledning, mötet och vikten av självreflektion i det sociala behandlingsarbetet
Du besöker Dialogforum i Göteborg på Karl Johansgatan 72. Annars kan du ju alltid ringa Björn på 0708-202706, eller skicka e-post till bjorn@dialogforumigoteborg.se